Sargvere Keskus

Kultuur ühendab!

Autahvel

Anname siin lehel au

kõikidele, kes on kaasa aidanud Sargvere mõisa ja MESi tegevuse edendamisele!

Head organisatsioonid, kelle toetus aitab meil julgemalt edasi tegutseda:

Paide vald
Paide Valla Lasteaed-Algkool
Paide Kultuurikeskus
Paide Kogukonnakeskus
Paide Huvikeskus
RTV Saekoda
Sargvere Põllumajandusühistu
MTÜ Sargvere Spordiklubi
Sargvere Raamatukogu
Sargvere Noortekeskus
Anna Vaba Aja Maja
Järvamaa Pärandi Sihtkapital
Järvamaa Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital
Parkali Lokaal
Alburahva Teater
Käsitöö Katsikud
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Tartu Loomemajanduskeskuse Kirjanduskamber
Eesti Genealoogia Selts
MTÜ Karessen

Head inimesed, kes ei kuulu MESi ja ülaltoodud meeskondadesse, aga on panustanud oma aja, oskuste ja hingesäraga:

Elle Näppo
Taiga Laur
Eda Mahmastol
Martin Bristol
Alo Joosepson
Keiu Juurmaa
Katrin Treimann
Hannah Põld
Annika Paas
Moon Meier
Maarja Aigro
Hedi Jürgen
Annes Sapp
Enn Sapp
Aivo Salum
Ahto Salum
Tiit Uusmaa
Karin Taumann