Sargvere Keskus

Kultuur ühendab!

Sargvere MESi lugu

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts MTÜ

MTÜ Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts (MES) on tegutsenud alates 1997.a. lõpust. Seltsi asutajaliikmeid oli 23, nüüdseks on tegevliikmeid 18. Seltsil on kolmeliikmeline juhatus ning igapäevast tegevust korraldab tegevjuht.

Püüame ühendada kultuurilisest tegevusest huvitatud inimesi maapiirkonnas luues ja tuues neile sobilikke huviringe. Korraldame erinevaid sündmusi, kontserte ja õpitubasid, et kõikidel seltsi liikmetel, külaelanikel ja ümberkaudsetel maainimestel oleks soodsad tingimused vaba aja sisukaks veetmiseks. Meie eesmärk on muinsuskaitsealuses barokiaegses mõisas tegutsedes aidata teadvustada meie pärimuslikus ajaloos põimunud mõisa-, talupoja-, maa- ja külakultuuri!

Seltsis on läbi aegade tegutsenud segarahvatantsurühm Vallatsi ja eakate klubi Meelespea. Näitering on olnud aastaid kuulus üle Järvamaa ja mujalgi. Kauaaegse kodulooringi töö tulemusena on kogutud kokku suur hulk materjale, mis kajastavad piirkonna ajalugu, kohalikke legende ja rahva suust pärit lugusid endistest aegadest. Kogutud materjalid on eksponeeritud Sargvere mõisa muuseumis, mis tutvustavad Sargvere mõisa, Sargvere kooli ning kohalike külade ajalugu neljas ajalootoas.  Sargvere mõisa muuseum on registreeritud väikemuusemina Kultuuriministeeriumis 2007.a. Kodulooringi juhi Sale Talviste eestvedamisel on kogutud materjalide põhjal koostatud ja välja antud kaks trükist: 2006.a. „Muistsete aegade lood Sargverest“ ja 2008.a. „Meie esivanemate lood Sargverest“.

Alates 2003.a. on kogu seltsi tegevus koondunud Sargvere mõisa. 2004.a. aastal restaureeriti mõisa pööning ja katus – selleks saime toetust SAPARD 6-meetmest ja Muinsuskaitseametist. 2005. aastal korrastasid restauraatorid mõisahoone II korruse laed ning teostati vundamendi niiskustõkke tööd. Restaureeriti osa mõisa aknaid ja uksi. Korrastatud on mõisaparki. Nende tööde teostamiseks eraldasid toetust Muinsuskaitseamet, PRIA ja KIK. Kõiki projekte on toetanud Paide Vallavalitsus.

Kuna meie kasutusse on antud kaunis ajalooväärtus, tahame seda ka teistele tutvustada. Pakume giidiga ekskursioone ja legendide põhjal lavastatud retki härrastemajas ja mõisa pargis. 2005.a. suvel tähistasime mõisa 240. juubelit. Külavanema eestvedamisel korraldasime samal suvel esimest korda ka Sargvere külapäeva – külal täitus 440 aasta.

Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi tegevust on vedanud

1997 – 2003 Ülle Müller

2003 – 2007 Rita Laanetu

2007 – 2008 Eve Martjak

2009 – 2013 Esta Sarv

2013 – 2014 Leila Joosepson

2014 – 2018 Saimi Sapp

2019 – … Triin Randväli